header banner
Default

Ripple-advocaat: een hoger beroep zal XRP alleen maar versterken


Eerder deze maand werd de uitslag van de rechtszaak tussen Ripple (XRP) en de Security and Exchange Commission (SEC) groots gevierd door de crypto gemeenschap. De verwachting nu is dat de SEC zich voorbereidt op een hoger beroep. Volgens Stuart Alderoty, Chief Legal Officer van Ripple, zou een hoger beroep de overwinning van Ripple mogelijk alleen maar verstevigen.

Kerstcadeau 🎉: Bitvavo viert kerst en geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

Hoger beroep SEC geen bedreiging voor XRP

VIDEO:

De rechter oordeelde eerder deze maand dat XRP tokens, wanneer verhandeld op crypto exchanges, geen effecten zijn. De verkoop van XRP tokens in het verleden aan instituties valt wel onder effecten. Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple, gaf eerder al aan dat de eerste uitspraak veel belangrijker is dan de tweede. Het vonnis is daarom volgens hem een ‘complete overwinning voor Ripple’.

De SEC gaf al snel aan het vonnis te betreuren en het hier niet mee eens te zijn. Ook lieten advocaten van de SEC doorschemeren de mogelijkheden voor een hoger beroep te verkennen. Eerst bestond er nog de nodige twijfel of er daadwerkelijk een hoger beroep zou komen, maar dat lijkt nu toch echt aan de orde. Het kan echter jaren duren voordat een hoger beroep tot een nieuwe uitspraak leidt en tot die tijd staat de uitspraak van de rechter.

In een podcast gaf de eerder genoemde Alderoty aan zich totaal geen zorgen te maken over een hoger beroep van de SEC:

“We denken dat de rechter het bij het juiste eind heeft, en we geloven dat de rechter wettelijk heeft gehandeld. Ik denk daarnaast dat een hoger beroep dit niet alleen bevestigt maar dit mogelijk zelfs nog sterker vast zal stellen.”

Ripple advocaat: Veel werk aan de winkel in crypto

VIDEO:

Ondanks zijn optimisme over de rechtszaak, moet er nog heel veel gebeuren qua regelgeving in de crypto industrie, aldus Alderoty. Hij wijst naar het onbekwaam handelen van de SEC als verantwoordelijke voor de wetgevende achterstand die de Amerikaanse crypto sector heeft opgelopen ten opzichte van de rest van de wereld.

“We hebben nog steeds een rationeel en begrijpelijk wetgevend raamwerk nodig voor crypto in de Verenigde Staten. Omdat de SEC heeft geweigerd de wet toe te passen heeft de VS een duidelijke achterstand op de rest van de wereld.”

Post Views: 2

Sources


Article information

Author: David Cruz

Last Updated: 1703544603

Views: 1062

Rating: 4.3 / 5 (119 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Cruz

Birthday: 1930-06-23

Address: 51179 Wallace Shore Apt. 393, Roberthaven, NM 10067

Phone: +3850008426711117

Job: IT Support Specialist

Hobby: Table Tennis, Swimming, Poker, Ice Skating, Fishing, Card Collecting, Kite Flying

Introduction: My name is David Cruz, I am a Determined, capable, persistent, unguarded, rare, multicolored, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.