header banner
Default

Soluk Borusu Bulmaca Cevapları Harf Harf Nedir?


Güncelleme Tarihi:

Soluk Borusu Bulmaca Cevabı Nedir Bulmacada Harf Harf Soluk Borusu Cevapları

 Soluk borusu, insan vücudunun bir uzvu olup nefes alıp vermek için gerekli olan bir organdır. Herkesin bildiği ve solunum için gerekli olan soluk borusu, bulmaca ve bilgi yarışmalarında soru olarak sorulmakta ve burada tıp dilinde yer alan adı istenmektedir.

Soluk Borusu Bulmaca Cevabı Nedir?

Soluk borusu, hayatın devam etmesi ve nefes alıp verebilmek için canlılarda bulunan bir uzuvdur. Soluk borusunun ne olduğu herkes tarafından bilinir. Ancak birde tıp dilinde yer alan adı vardır. İşte bu ad bulmaca sorusu olarak sorulur. Soluk borusu bulmaca cevabı 5 harfli trake sözcüğüdür.

Bulmacada Harf Harf Soluk Borusu Cevapları

Bulmacada soluk borusu için kullanılan cevaplar şunlardır;
5 harfli cevap; trake
6 harfli cevap; trakea

BAKMADAN GEÇME!

VIDEO: Gördüğünüzde Kaçmanız Gereken En Tehlikeli 10 BÖCEK ►2
Aklınızda Bulunsun

Sources


Article information

Author: Jason Jackson

Last Updated: 1703722562

Views: 1206

Rating: 4.6 / 5 (40 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Jackson

Birthday: 1924-05-17

Address: 861 Wong Crest Suite 130, Christianchester, MS 03740

Phone: +3834249731038049

Job: Article Writer

Hobby: Playing Chess, Rock Climbing, Dancing, Photography, Graphic Design, Skiing, Pottery

Introduction: My name is Jason Jackson, I am a variegated, forthright, transparent, daring, vivid, multicolored, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.