header banner
Default

Het hbo-diploma is een must om een baan te krijgen met een hoog salaris


Keuzegids

Het grote tekort aan leraren en verpleegkundigen is (nog) niet terug te zien in het startsalaris voor hbo'ers. De top tien van hbo-studies met het hoogste startsalaris wordt als vanouds gedomineerd door studies met het woord techniek erin.

Dat blijkt uit de Keuzegids 2022 voor het hbo. Die komt ieder jaar rond dit tijdstip uit, om scholieren die volgend jaar willen gaan studeren te helpen met het maken van hun studiekeuze. 

En bij die keuze spelen verschillende factoren een rol. Hoe groot is de kans op een baan, bijvoorbeeld. En wat ga je ongeveer verdienen? De Keuzegids biedt het antwoord op deze vragen, maar ook informatie over de kwaliteit van het onderwijs. 

Techniek = is kassa

VIDEO: HBO STUDIES ZIJN DOM!
Lotgenoten Clips

Wie zeker wil zijn van een baan met een hoog startsalaris, kan het beste de techniek-kant kiezen. Hier is al jaren een groot tekort aan personeel, wat terug te zien is in de salarissen. Dat geldt ook voor banen in de transport en logistiek. 

Studies waar het financieel gezien wellicht sappelen wordt, zijn bijvoorbeeld muziek, logopedie en theater. 

De lage startsalarissen hebben overigens niet alleen te maken met beroepen in sectoren waar weinig geld te verdienen valt. Het gaat ook om beroepen waar men vaak parttime werkt. 

Grootste baankans

VIDEO: Keihard nodig én dik salaris: hoezo ‘maar’ mbo?
RTL Nieuws

Wie z'n keuze vooral laat afhangen van de kans om snel na de studie een baan te hebben, kan het beste ondernemersschap en retailmanagement gaan doen. Van alle afgestudeerden bij deze studie, heeft 89 procent binnen anderhalf jaar een baan van minimaal 12 uur in de week. Dat kan overigens ook nog best een baan zijn in een hele andere sector. 

Ook studies richting zorg en onderwijs scoren goed als het gaat om baankansen, Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien de grote personeelstekorten in deze sectoren. 

Studies met hoge werkloosheid

VIDEO: Wat vinden hbo'ers van mbo'ers?
Trajectum

Er zijn vanzelfsprekend ook studies waar het baanperspectief een stuk minder rooskleurig is. Onder afgestudeerden van de kunstacademie is de werkloosheid het hoogst. Maar ook onder alumni van bestuurskunde, applied science en media is de werkloosheid hoog.

Dat betekent niet altijd dat er geen vraag vanuit de sector is naar deze beroepen. Soms wordt de werkloosheid ook veroorzaakt door de populariteit van de studie, waardoor er heel veel mensen aan beginnen. En dat is terug te zien in de werkloosheidscijfers. 

Effect coronacrisis

VIDEO: TOP 10 BEST BETAALDE WO STUDIES! 🤑
TOP LIJSTJES

De coronacrisis heeft ook z'n invloed gehad op de arbeidsmarktpositie van bepaalde beroepen, constateren de makers van de Keuzegids. Zo zijn in 2020 de maandsalarissen van beginners in ondernemerschap en retailmanagement, muziek, kunstacademie en international business gedaald ten opzichte van 2019. Dat zijn allemaal sectoren die veel last hebben gehad van de coronacrisis, legt Julia van Steennis, redacteur van de Keuzegids, uit. 

Lees ook: Boosheid omdat kabinet burger laat opdraaien voor hogere zorgsalarissen

Dat is niet het geval in de journalistiek, waar de startsalarissen het sterkst dalen. En dat terwijl deze in de jaren daarvoor juist ieder jaar omhoog gingen. Het maandsalaris daalde met 87 euro, terwijl het gemiddelde salaris voor een hbo-afgestudeerde met 65 euro steeg. 

Journalistiek in het nauw

VIDEO: TOP 10 BEST BETAALDE MBO OPLEIDINGEN! (€6500 p.m.)👛💰
TOP LIJSTJES

Een verklaring hiervoor is dat afgestudeerde studenten journalistiek vaker dan andere afgestudeerde hbo'ers onder hun niveau aan de slag gaan. Daarnaast zijn er steeds minder starters die fulltime bij een site, krant of tv-programma aan de slag gaan. 

Hoe het komt dat de arbeidsmarktpositie van startende journalisten is verslechterd in een periode waarin er toch veel vraag is naar nieuws, weet Van Steennis niet. Mogelijk heeft het te maken met het toenemende wantrouwen tegenover de mainstream media, zegt zij. 

Tekort op de arbeidsmarkt: niet mensen maar bedrijven verplaatsen?

VIDEO: 17 Most in-demand jobs for the next 10 year (and jobs that have no future)
Silicon Valley Girl

02:44

Sources


Article information

Author: Tammy Gomez

Last Updated: 1702461361

Views: 1025

Rating: 4.4 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tammy Gomez

Birthday: 1961-05-29

Address: 5587 Michael Neck, Herreratown, MS 97524

Phone: +4317601407046728

Job: Geologist

Hobby: Snowboarding, Astronomy, Camping, Wine Tasting, Beer Brewing, Board Games, Golf

Introduction: My name is Tammy Gomez, I am a unyielding, Colorful, vibrant, rare, lively, proficient, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.