header banner
Default

Frax Share (FXS) wordt bij het handelsplatform van Bitvavo opgenomen


Belegger met telefoon met daarop Bitvavo app 

Crypto-exchange Bitvavo blijft het aantal op z’n platform te verhandelen cryptovaluta uitbreiden. Vanaf dinsdag 28 februari is er weer een nieuw token beschikbaar voor Bitvavo klanten. Het gaat dit keer om Frax Share (FXS).

Wat is Frax Share?

VIDEO: Strategies To Earn Yield on $FXS (FRAX SHARE)
Wajahat Mughal

Het Frax Protocol is een fractioneel-algoritmische stablecoin-systeem. Frax is open-source, rechtenloos en volledig on-chain. Het is momenteel geïmplementeerd op Ethereum, maar in de toekomst zijn ook cross-chain implementaties mogelijk. Het doel van het Frax-protocol is te voorzien in een zeer schaalbaar, gedecentraliseerd, algoritmisch geld in plaats van digitale activa met een vast aanbod zoals BTC. Frax is daarmee een unieke stablecoin waarvan delen van het aanbod gedekt zijn door onderpand en delen van het aanbod algoritmisch worden beheerd.

Vóór het verschijnen van Frax werden stablecoins onderverdeeld in drie verschillende categorieën: fiat collateralized, overcollateralized met cryptocurrency, en algoritmisch zonder onderpand. Frax is de eerste soort gedecentraliseerde stablecoin die zichzelf classificeert als fractioneel-algoritmisch en luidt daarmee de 4e en meest unieke categorie in. Frax is in december 2020 gelanceerd.

Hoeveel FRAX- en FXS-munten zijn er in omloop?

VIDEO: Step-by-Step Guide to FRAX Blockchain AIRDROP (Time Sensitive!)
DeFi

Het aanbod van de FRAX stablecoin is dynamisch en verandert altijd om de prijs op $1 te houden dankzij het fractioneel-algoritmische monetaire beleid. Het aanbod van de Frax Shares (FXS) tokens is beperkt tot 100 miljoen tokens. Het FXS-token is het governance-token dat alle waarde van nieuw geslagen FRAX, vergoedingen en overtollig onderpand toekent. FXS is een investerings- en bestuursmiddel, terwijl FRAX het munttoken is.

Verdere aanvulling op het crypto-aanbod van Bitvavo

VIDEO: Hoe Transfer je Crypto van Bybit naar Bitvavo 2023?
BWB Beleggen

Bitvavo heeft aangegeven dat ze de komende tijd meer nieuwe cryptocurrencies op hun handelsplatform zullen introduceren als uitbreiding op het inmiddels imposante aanbod van ruim 180 munten.

Lees meer over Bitvavo in onze uitgebreide Bitvavo review.


Sources


Article information

Author: Omar Vazquez

Last Updated: 1702706881

Views: 890

Rating: 4.7 / 5 (119 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Omar Vazquez

Birthday: 1922-04-16

Address: 662 Stephen Forges, Haleyview, MS 53031

Phone: +4568343709168608

Job: Forester

Hobby: Role-Playing Games, Crochet, Badminton, Whiskey Distilling, Mountain Climbing, Singing, Kite Flying

Introduction: My name is Omar Vazquez, I am a unyielding, rare, dear, Open, capable, frank, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.