header banner
Default

De public relationsafdeling van de Oostwegel Collection wordt overgedragen aan De Bruijn PR


Table of Contents

  Oostwegel Collection, een familiebedrijf dat monumentale hotels en restaurants in Limburg uitbaat, brengt corporate en marketing PR onder bij De Bruijn PR. Het bureau is per direct verantwoordelijk voor strategie, advies en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van PR.

  Het familiebedrijf bezit vier locaties: Château St. Gerlach, Château Neercanne, Winselerhof en het Kruisherenhotel Maastricht. Deze voormalige landgoederen, een klooster en een kasteel zijn gerestaureerd met behoud van het originele karakter. Meredith Stark-Oostwegel, Director Brand & Marketing Oostwegel Collection: ‘We hebben de komende periode veel nieuwe ontwikkelingen op al onze locaties, van uitbreidingen en renovaties tot aan vernieuwingen binnen onze toprestaurants. Dat doen we allemaal onder het motto van meaningful luxury. Hier willen we met PR volop de aandacht voor vragen. We hebben in De Bruijn PR een professionele en ervaren partner gevonden die ons hierbij helpt.

  Marianne de Bruijn, eigenaar van De Bruijn PR: ‘Oostwegel Collection is een ambitieus familiebedrijf met een prachtige missie waarin gastvrijheid echt wordt geleefd. Bij alles wat ze doen, geven ze terug aan de natuur en het cultureel erfgoed. Als je geniet van wat Oostwegel Collection te bieden heeft, draag je dus bij aan het behoud van de natuur en de prachtige monumenten waarin de huizen gevestigd zijn. Je wordt hier echt deelgenoot van en dat kun je alleen maar ervaren als je er zelf een keer hebt verbleven. Dat verhaal willen wij graag delen met onze PR inspanningen.’

  Sources


  Article information

  Author: John Keith

  Last Updated: 1703291642

  Views: 1139

  Rating: 4.3 / 5 (68 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: John Keith

  Birthday: 1912-12-21

  Address: 390 Julie Path, New Meghan, KY 14946

  Phone: +3804319916169741

  Job: Article Writer

  Hobby: Poker, Playing Guitar, Calligraphy, Skateboarding, Drone Flying, Bowling, Hiking

  Introduction: My name is John Keith, I am a welcoming, Precious, honest, receptive, sincere, apt, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.